Strona główna » Spis treści

Spis treści

O autorce | str. 13

Wprowadzenie | str. 15

Rozdział 1. Zbuduj fundament | str. 19


Krok 1. Zrób sobie kawę i pomyśl | str. 20

Dlaczego warto budować fundamenty? | str. 20

Jak myśleć o budowaniu fundamentów organizacji? | str. 20

Krok 2. Zaplanuj proces | str. 21

Jak przebiega proces zarządzania strategicznego? | str. 21

Jak zaplanować proces zarządzania strategicznego? | str. 23

Krok 3. Określ wizję | str. 25

Co to jest wizja? | str. 25

Dobra wizja | str. 26

Jak tworzyć wizję? | str. 27

Krok 4. Zdefiniuj wartości | str. 28

Co to są wartości? | str. 28

Dobre wartości | str. 28

Jak definiować wartości organizacyjne? | str. 30

Krok 5. Sformułuj misję | str. 32

Co to jest misja? | str. 32

Dobra misja | str. 33

Kiedy nie warto tworzyć misji? | str. 34

Co zrobić, aby sformułować misję? | str. 35

Inspiracje - strategia w praktyce | str. 37

Budowanie fundamentów etycznych - przypadek firmy DB Schenker Logistics | str. 37

Inspiracje - cytaty | str. 42

Planowanie procesu zarządzania strategicznego | str. 42

Wizja | str. 43

Wartości | str. 44

Misja | str. 45

Ćwiczenia, zadania, przypadki

Jakie to zwierzę? - ćwiczenie | str. 47

Tworzymy wizję organizacji - ćwiczenie | str. 49

Firma herbu Zielona Pietruszka - ćwiczenie | str. 51

Aukcja wartości osobistych - ćwiczenie | str. 55

Dziewczyny w sieci - studium przypadku | str. 59

Misja na piątkę - ćwiczenie | str. 63

Moje życie jest moją misją - ćwiczenie | str. 67

Misja, wizja i wartości online - ćwiczenie online | str. 71

Warto rozmawiać - dyskusja | str. 75

Będąc młodym konsultantem… - ćwiczenie | str. 79

Formularze do pracy własnej

Strategiczny bilans otwarcia | str. 81

Forma i zakres strategii | str. 83

Uczestnicy procesu | str. 85

Harmonogram działań | str. 87

Wizja organizacji | str. 89

Wartości organizacyjne | str. 91

Identyfikacja interesariuszy | str. 95

Misja organizacji | str. 97

Rozdział 2. Przeprowadź analizę | str. 99

Krok 1. Zrób sobie kawę i pomyśl | str. 100

Dlaczego warto przeprowadzać analizę strategiczną? | str. 100

Jak myśleć o analizie strategicznej? | str. 100

Krok 2. Zbadaj makrootoczenie | str. 102

Co to jest makrootoczenie? | str. 102

Jak badać makrootoczenie? | str. 103

Krok 3. Zanalizuj sektor | str. 104

Co to jest sektor? | str. 104

Jak analizować sektor? | str. 104

Krok 4. Zdiagnozuj organizację | str. 106

Czego dotyczy diagnoza wnętrza przedsiębiorstwa? | str. 106

Jak przeprowadzić diagnozę przedsiębiorstwa? | str. 106

Inspiracje - strategia w praktyce | str. 108

Gra o przyszłość - wywiad z Paulem Machackiem | str. 108

Cytaty - analiza strategiczna | str. 115

Perspektywa | str. 115

Patrzenie a dostrzeganie | str. 115

Nowe spojrzenie na stare sprawy | str. 116

Związki i zależności | str. 117

Ćwiczenia, zadania, przypadki

System w ruchu - ćwiczenie | str. 119

Mrożonki Dziadka Mroza - ćwiczenie | str. 121

Co z tego wynika? - dyskusja | str. 123

Piguła online - studium przypadku | str. 125

Gazety i czasopisma - ćwiczenie online | str. 129

Firma marzeń - ćwiczenie online | str. 133

Przypadek soczysty - studium przypadku | str. 137

5 sił Portera w akcji - ćwiczenie | str. 145

Sektor na mapie - ćwiczenie | str. 147

Szkic na serwetce - ćwiczenie | str. 151

Dziewczyna jak malina - studium przypadku | str. 153

Łańcuch wartości na wesoło - ćwiczenie | str. 161

Przepis na sukces - ćwiczenie online | str. 165

Formularze do pracy własnej

Analiza makrootoczenia | str. 167

Analiza strukturalna sektora | str. 171

Całościowa diagnoza organizacji | str. 175

Rozdział 3. Wybierz i wdrażaj strategię | str. 183

Krok 1. Zrób sobie kawę i pomyśl | str. 184

Jakie strategie warto wdrażać? | str. 184

Jak myśleć o wyborze i wdrożeniu strategii? | str. 184

Krok 2. Wybierz strategię | str. 185

Co to jest strategia? | str. 185

Jak wybierać strategię? | str. 186

Krok 3. Pozyskaj wsparcie | str. 187

Czyje wsparcie jest ważne przy wdrażaniu strategii? | str. 187

Jak pozyskiwać wsparcie dla strategii? | str. 188

Krok 4. Zaplanuj wdrożenie | str. 189

Czym jest planowanie wdrożenia? | str. 189

Jak rozplanować wdrożenie? | str. 190

Inspiracje - strategia w praktyce | str. 191

Wdrażanie strategii zarządzania przez wartości - przypadek firmy KRUK SA | str. 191

Inspiracje - cytaty | str. 197

Odważne strategie | str. 197

Twórcze strategie | str. 198

Strategia jako zmiana | str. 199

Dokonywanie wyborów | str. 199

Wdrażanie strategii | str. 200

Ćwiczenia, zadania, przypadki

Jaki świat, jaka firma? - dyskusja | str. 203

Qdrinx - nowa droga do sukcesu - studium przypadku | str. 205

Qdrinx - komunikacja strategii - ćwiczenie | str. 213

Qdrinx - wdrożenie strategii - ćwiczenie | str. 217

Co słychać w Naszej Klasie? - ćwiczenie online | str. 221

Tchibo - wbrew regułom - studium przypadku | str. 225

Przejażdżka z iTaxi - studium przypadku | str. 231

Rewolucja w Słonecznej - studium przypadku | str. 237

Papierowa wieża - ćwiczenie | str. 241

Formularze do pracy własnej

Wyzwania strategiczne | str. 243

Warianty strategii | str. 245

Jednostronicowa strategia | str. 249

Szukanie wsparcia dla strategii | str. 251

Komunikacja strategii | str. 253

Programy realizacyjne | str. 255